Disclaimer

Forwart bedenkt, ontwerpt, ontwikkelt én onderhoudt professionele websites die perfect aansluiten bij de wens van de opdrachtgever. We bedenken een slimme online  strategie en  samen met onze partners  voor o.a. sterke webteksten,  fotografie en video behalen   we het gewenste resultaat.

Het geheel van inhouden, pagina's en scripts die zich op deze website bevindt, behoort toe aan Forwart, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden   van toepassing.

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's en logo's op de website worden door Forwart slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Forwart garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Het is niet toegestaan de ontvangen gegevens door te geven aan derden. Tevens is het niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van de mogelijkheden die Forwart u biedt om uw gegevens bij te werken. Pogingen om het systeem te misleiden zullen met alle mogelijke middelen bestraft worden.

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Forwart is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Forwart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Forwart behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Forwart zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Forwart hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Webdesign

Het grafische ontwerp, webdesign, content management en hierbij behorende scripts en afbeeldingen zijn eigendom van Forwart en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.

Onze naam wordt af en toe fout geschreven: Forward, het is echter Forwart, met een -t achteraan. Meer informatie over webdesign Limburg.


Websites

Creatief en gebruiksvriendelijk ontwerp, robuuste techniek en voorzien van een frisse en slimme strategie.

  Meer informatie over websites

Webshops

Een professionele shop en slimme online strategie zorgen voor een maximale online verkoop.

  Meer informatie over webshops

Apps

Innovatieve apps voor iPhone, Android of Windows Phone voor uiteenlopende doeleinden.

  Meer informatie over apps

Online software

Maatwerk online software om tijd te besparen, processen te optimaliseren en uw doelen te behalen.

  Meer informatie over online software