Disclaimer e-mail

Forwart is een veelzijdig internetbureau en bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt maatwerk websites, webshops, portals, online software   en apps op basis van een slim en gebruiksvriendelijk Content Management Systeem (beheersysteem).

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Alle officiële communicatie van Forwart verloopt middels papieren documenten.

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, en heeft daarmee de status VERTROUWELIJK. In geval u niet de geadresseerde (dan wel diens gemachtigde) bent en u toch dit bericht leest, wordt u er met nadruk op gewezen, dat u geen recht heeft (gehad) om (verdere) kennis te nemen van dit e-mailbericht dan wel het te kopiëren of op elektronische of andere wijze te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u dit e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht dit bericht aan de afzender te retourneren onder vermelding van: Vergissing. U wordt tevens verzocht het originele bericht te vernietigen. Forwart is niet verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige verzending en ontvangst noch voor de inhoud van dit e-mail bericht. Forwart wijst dan ook iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit elektronische berichtenverkeer.